Powered by Smartsupp Hypnose en hypnotherapie als middel tegen faalangst

Hypnose en hypnotherapie als middel tegen faalangst

Leven met faalangst kan het leven erg beïnvloeden. Met behulp van hypnose kan je binnen enkele sessies
Van je faalangst vergoed verlost zijn.  

Inhoudsopgave

 • Hypnose en hypnotherapie als middel tegen faalangst
 • Wat verstaan we onder hypnose
 • Onderbewustzijn
 • Faalangst
 • Faalangst bij kinderen en volwassenen
 • Kenmerken van faalangst
 • Oorzaken van faalangst
 • Gevolgen van faalangst
 • Faalangst aanpakken

 • Hypnose en hypnotherapie als middel tegen faalangst


  Faalangst kan in verschillende vormen invloed hebben op hoe jij je gedraagt. Het kan zeer vervelend zijn als je last hebt van faalangst en bijvoorbeeld niet durft af te stappen op iemand die je leuk vindt. Ook voor het maken van toetsen of examens kun je last hebben van faalangst. Dit kan jou belemmeren in het behalen van de gewenste resultaten. Omdat faalangst erf vervelend kan zijn en je behoorlijke problemen kunt ondervinden door de angstige gevoelens die je door faalangst hebt, kun je gebruik maken van hypnose en hypnotherapie. Hiermee wordt op een effectieve manier gezocht naar de oorzaak van jouw faalangst en gezorgd voor een oplossing.

  Wat verstaan we onder hypnose en hypnotherapie?

  Met hypnose wordt ervoor gezorgd dat de patiënt in een rustige omgeving in trance wordt gebracht. Dit is een ander soort van bewustzijn waarbij het net lijkt of je slaapt. Het is dan mogelijk voor de therapeut om vragen te stellen die gebruikt kunnen worden om het probleem te achterhalen. Het onderzoeken en oplossen van problemen die leiden tot psychische en lichamelijke klachten met behulp van hypnose is hypnotherapie.

  Onderbewustzijn


  Met behulp van hypnose kan er worden gezocht naar de oorzaak van de problemen in het onderbewustzijn. Door het stellen van vragen analyseert en identificeert de therapeut de oorzaken van jouw problemen. In de loop van drie sessies is het mogelijk om van jouw faalangst af te komen. Om dit te bereiken worden de gedachten die aansturen tot de faalangst vervangen door gedachten die ervoor zorgen dat je niet bang bent om te falen. Door het her programmeren van jouw onderbewustzijn is het mogelijk om deze problemen effectief aan te pakken.

  Faalangst


  In grote lijnen is faalangst, zoals het woord al doet vermoeden, de angst om te falen. Dit kan op veel verschillende manieren optreden en kan ook veel verschillende oorzaken hebben. In veel gevallen gaat het om een stukje onzekerheid en een verminderd zelfbeeld dat mensen hebben. Vanwege deze faalangst is de kans groot dat je gaat twijfelen aan jouw eigen doen en kunnen. Hierdoor raak je ook nog eens minder zelfverzekerd. De stap om actie te ondernemen wordt daardoor alleen maar groter gemaakt, terwijl dit helemaal niet nodig is.

  Faalangst bij kinderen en volwassenen


  Faalangst komt voor bij kinderen en bij volwassenen. Bij kinderen is het vaak zo dat ze door de prestaties die zij moeten leveren op school, thuis en op sport bang zijn om te falen. Hierdoor kunnen kinderen ook last krijgen van problemen met betrekking tot faalangst. Bij ouderen is faalangst vaak ook zichtbaar in de vorm van sociale faalangst. Hierdoor zijn mensen bang om in contact te komen met anderen en gaan ze confrontaties uit de weg omdat ze bang zijn om te falen.

  Kenmerken van faalangst


  Faalangst kan op verschillende manieren worden geuit. Mensen die last hebben van faalangst hebben voornamelijk een negatief beeld van zichzelf. Als er iets wordt verwacht van mensen die hier last van hebben dan kunnen zij zich enorm druk maken over wat anderen zullen denken van hun handelingen. Dit komt in het bijzonder tot uiting wanneer er moet worden gepresteerd, gepresenteerd of als er iets moet worden ondernomen. In deze gevallen zullen mensen met dergelijke klachten vooraf vaak vertellen dat ze niet in staat zijn het gewenste resultaat te behalen. Ook wordt er vaak geprobeerd om onder de taak uit te komen door het verzinnen van andere werkzaamheden.

  Oorzaken van faalangst

  Je kunt op verschillende manieren last krijgen van faalangst. De grootste oorzaak hiervan is de maatschappij waarin wij leven. Er wordt constant verwacht dat mensen in staat zijn om te presteren en te voldoen aan bepaalde normen. Als je dit niet bent, dan is dat vaak helemaal geen probleem, maar doordat je een negatief zelfbeeld hebt maak je hier zelf een probleem van. Twijfel speelt hierbij een grote rol en de angst zal alleen maar groter worden omdat je de druk om te presteren hierdoor zelf vergroot.

  Gevolgen van faalangst

  Als gevolg van faalangst kun je minder gaan presteren. Dit zorgt ervoor dat je in een vicieuze cirkel terecht komt die ervoor zorgt dat de angst om te falen alleen maar groter wordt. Het gevolg hiervan is dat de ontwikkeling van jou als persoon wordt belemmerd. Je hebt moeite met werken, met presteren en kunt last krijgen van klachten door toedoen van seksuele faalangst. Dit is allemaal het gevolg van het gebrek aan zelfvertrouwen, het lage zelfbeeld en de angst om te falen. Hoog tijd om hier verandering in aan te brengen!

  Faalangst aanpakken
  Met behulp van hypnose en hypnotherapie is het mogelijk om faalangst op een effectieve manier te behandelen. In een aantal sessies wordt de kern van de oorzaak opgespoord en wordt er gericht gewerkt aan een oplossing voor jouw probleem. Na één sessie merk je vaak al een groot verschil. Door deze therapie kun je in het vervolg zonder angst weer presteren, presenteren en ondernemen. Ook krijg je hierdoor meer zelfvertrouwen en een beter beeld van jezelf. Neem de stap om jezelf te laten helpen en start met hypnose en hypnotherapie om jouw faalangst problemen voor eens en voor altijd aan te pakken.
Reactie plaatsen