Lijst van angsten

Lijst van angsten

Angst is een emotie, veroorzaakt door een waargenomen of beleefde bedreiging en die meestal leidt tot een vermijding of ontwijking daarvan. Angst wordt beschouwd als een basaal overlevingsmechanisme, als reactie op een specifieke prikkel, zoals pijn of dreiging van gevaar.

Dit laatste kan, bij een confrontatie met die prikkel of juist een ontwijking daarvan, (een vecht-of-vluchtreactie) tot gevolg hebben. Bij extreme vormen van angst kan verstarring optreden: men is dan als het ware ‘verlamd door angst’.
Angsten en fobie zijn eenvoudig op te lossen met hypnose en hypnotherapie

Hieronder een lijst met  de meest voorkomende angsten

A
Naamangst voor
Ablutofobiebaden en wassen
Agorafobiehet verlaten van de vertrouwde en veilige omgeving (meer specifiek: angst voor open ruimten)
Arachnofobiespinnen
Ailurofobiekatten
Aichmofobiescherpe, puntige voorwerpen 
Acrofobiehoogten

B
Naamangst voor
Belonefobienaalden

C
Naamangst voor
Coulrofobieclowns
Claustrofobievastzitten of opgesloten raken (in kleine of afgesloten ruimtes)

E
Naamangst voor
Emetofobie(het zien van) braken
Entomofobieinsecten
Erytrofobieblozen

F
Naamangst voor
Faalangsthet niet goed volbrengen van een uitdaging
Fonofobiegeluiden

H
Naamangst voor
Hematofobie(het zien van) bloed

K
Naamangst voor
Kynofobiehonden

L
Naamangst voor
Ligyrofobieharde of schelle geluiden

O
Naamangst voor
Ofidiofobieslangen (reptielen)
Ornithofobievogels

P
Naamangst voor
Plasangst (ofwel Paruresis)urineren in het openbaar of in het bijzijn van anderen

S
Naamangst voor
Separatieangsthet verlaten worden, of het verlaten van plaatsen
Smetvrees (mysofobie)om vies of besmet te raken
Sociale fobieeen of meer sociale omstandigheden waarin men te maken heeft met onbekende mensen of mogelijke kritiek
Surdofobieangst of intolerantie tegenover doven en/of de dovencultuur en -gemeenschap

T
Naamangst voor
Tandartsangsttandheelkundige behandelingen
ThanatofobieDe dood en andere aan de dood gerelateerde zaken.

V
Naamangst voor
VliegangstAngst om te vliegen

 

Met behulp van hypnose kan je binnen enkele sessies er vanaf zijn.
Klik hier om meer te weten over oplossen van angsten en hypnose.
Reactie plaatsen