Powered by Smartsupp Informatie over toevoegingen aan tabak en sigaretten

Informatie over toevoegingen aan tabak

Toevoegingen aan tabak


 

 

 

De tabaksindustrie bestaat uit vele bedrijven die verschillende tabaksproducten maken en verkopen. Deze producten kunnen levensbedreigende ziekten en voortijdig overlijden veroorzaken, of zij nu worden gerookt, gepruimd of gesnoven, of worden geïnhaleerd door ‘meerokers’(passief roken).
Tabaksproducenten maken sigaretten aantrekkelijker door toevoegingen. Hiermee wordt het gebruik aangemoedigd en raken rokers makkelijker verslaafd.


Sigaretten
Binnen de Europese Unie (EU) is de sigaret het meest gebruikte tabaksproduct. Het roken van sigaretten is schadelijk vanwege de duizenden stoffen die daarbij vrijkomen, waarvan sommigen (honderden) giftig zijn.

Toevoegingen aan tabak 
De meeste tabaksproducenten voegen naast tabak ook andere ingrediënten toe aan sigaretten. Deze ingrediënten, ook wel additieven genoemd, beïnvloeden de chemische samenstelling van sigarettenrook. Zij worden bijvoorbeeld gebruikt om:
• sigaretten een bepaalde smaak te geven;
• de manier waarop sigaretten opbranden te beïnvloeden;
• de tabak vochtig te houden en zo uitdroging te voorkomen.

 

 

Zorgwekkend 
In de ogen van sommige mensen zijn de redenen om deze stoffen toe te voegen misschien volkomen gegrond. Zij zouden kunnen stellen dat het gebruik van additieven niet per se slecht is, aangezien het de consumentenbeleving ten goede komt. Maar omdat sigaretten giftig en kankerverwekkend zijn, is het wel degelijk zorgwekkend wanneer deze additieven ervoor zorgen dat mensen een sigaret beter kunnen verdragen en er meer van genieten.

Verbloemen van ongewenste effecten
Additieven maken sigaretten aantrekkelijker door een aantal van de ongewenste effecten van het inademen van verbrande tabak te verbloemen. Dit doen zij door bijvoorbeeld:
• de bittere smaak en scherpe geur van de geïnhaleerde rook te maskeren;
• de geïnhaleerde rook milder te maken door de irritatie van de luchtwegen te verminderen (wat hoofdzakelijk het waarschuwingssignaal onderdrukt dat de rook gevaarlijk is);
• de as en de rook wit te maken;

• en het uiterlijk van sigaretten te verbeteren.

Uiteindelijk moedigt dit het gebruik van tabaksproducten aan in mensen die anders wellicht daarvan zouden afzien vanwege de schadelijke eigenschappen van pure tabak. Naarmate de sigaret plezieriger is om te roken, zal de roker zijn gewoonte met meer gemak voortzetten en is het waarschijnlijker dat hij eraan verslaafd raakt.

Gezamenlijke effecten
Onderzoek heeft aangetoond dat het verbranden van tabaksadditieven kan resulteren in de vorming van schadelijke stoffen. Het is echter zeer lastig om de effecten van ieder additief apart te bepalen, vanwege de gecombineerde effecten van alle chemische stoffen in sigarettenrook. Bovendien is vastgesteld dat de verbrandingsproducten van additieven zijdelings de effecten van nicotine op de hersenen versterken (nicotine is de belangrijkste reden dat mensen verslaafd raken aan roken).

Additieven toegestaan

Ondanks dit alles is het de tabaksindustrie toegestaan om additieven te blijven gebruiken, aangezien deze stoffen gekwalificeerd zijn als veilig voor gebruik in voeding en cosmetica door de betreffende regulerende instanties. Er is echter onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing om het gebruik van deze stoffen in tabaksproducten veilig te kunnen noemen. Mensen consumeren eten en cosmetica normaal gesproken namelijk niet in een staat waarin de additieven verbrand worden (door de blootstelling aan zeer hoge temperaturen) en vervolgens geïnhaleerd.

Blootstelling
De manier van blootstelling aan deze stoffen in voedingsproducten en cosmetica is totaal anders dan in sigarettenrook. De effecten van deze tabaksadditieven dienen daarom niet te worden vergeleken met effecten van inname via voedsel of cosmetica. Bovendien is het feit dat deze additieven de tabaksproducten aantrekkelijker maken en het gebruik ervan doen toenemen buitengewoon zorgwekkend omdat tabaksproducten giftige en verslavend zijn.

Natuurlijke of schone sigaretten
Tabaksproducenten brengen ook ‘natuurlijke’ en ‘schone’ sigaretten op de markt, die naar verluidt geen chemische stoffen of andere additieven bevatten. Potentiële rokers van deze sigaretten moeten zich echter realiseren dat veilige sigaretten niet bestaan, aangezien de geproduceerde rook nog altijd de carcinogenen en andere giftige stoffen uit de tabak zelf bevat. bron

Meer voorinformatie stoppen met roken   

Wat is  nicotine 
Reactie plaatsen